Novinky
Drevený krov

Drevený krov

Drevený krov je nosná strešná konštrukcia ,ktorá sa používa ako nosný prvok strešnej krytiny pri šikmých strechách. Zhotovuje sa prevažne z drevených hranolov.
Prenáša zaťaženie zo strešnej krytiny(škridľa,šindel,plech…) do nosných múrov.
Podľa zaťaženia strešného plášťa a poveternostných vplyvov sú dimenzované jednotlivé drevené nosné prvky(hranoly,laty) aby zodpovedali miestnym podmienkam a váhe strechy.Krov (napr. na rodinných domoch) je kotvený závitovou tyčou, ktorá vystupuje zo stužujúceho venca na konci nosných múrov.
V súčasnosti sa pri výstavbe nových krovov aplikuje na drevené prvky ochranný náter, ktorý chráni drevo pred hmyzom, plesňami a môže plniť aj protipožiarnu funkciu.
 Hlavné prvky dreveného krovu sú:  1 – pomúrnica, 2 – krokva, 3 – väznica, 4 – klieština, 5 – hambálok 6 – stĺpik, 7 – vzpera, 8 – podmúrovka (nosné murivo)
Naša spoločnosť sa venuje výrobe drevených krovov už od roku 1993. Za toto obdobie sme toho veľa zdokonalili a získali sme mnoho skúseností s výrobou drevených krovov na mieru. 
Krovy na strechy  vyrábame podľa dodanej projektovej dokumentácie resp.podľa individuálnej požiadavky zákazníka.