Porez guľatiny

Porez guľatiny ihličnatej a listnatej zabezpečujeme na kmeňových pásových pílach Mebor 1200, na ktorých používame stelitové pílové pásy, čím zabezpečujeme čistý a hladký rez.