Hobľovanie reziva

Hobľovanie je opracovanie dreva , ktorou je možné dosiahnuť hladkého povrchu.

Táto úprava je takmer nevyhnutná pre všetky pohľadové konštrukcie ako sú altány, pergoly, ploty, drevené obklady, dlážky…

Pri hobľovaní treba počítať so zmenšením rozmerov o 1-5mm na každú hobľovanú stranu.