Stavebné rezivo a polotovary

  • zabezpečujeme všetky druhy stavebného reziva.
  • fošne,dosky,hranolovina,latenie…
  • dimenzie vyrobíme podľa požiadavky zákazníkov
  • kvalita reziva a výber dreviny bude zodpovedat predošlej dohode so zákazníkom
  • rezivo dodávame impregnované resp. bez impregnácie podľa požiadaviek zákazníkov.
  • v prípade požiadavky zabezpečíme sušenie-hobľovanie.

 

zabezpečíme dopravu materiálu k zákazníkovi.