Guľatina

Prvotným spracovaním drevnej hmoty je jej triedenie a následná manipulácia. Na našej prevádzke tieto činnosti vykonávame podľa platných noriem. Podľa požiadaviek zákazníka pripravíme výrezy požadovaných rozmerov.

Drevnú hmotu vykupujeme priamo v lese na pni alebo už vyťaženú na odvozných miestach. Vieme zabezpečiť ťažbu, približovanie aj odvoz drevnej hmoty, všetko za zmluvné ceny dohodnuté so zákazníkom.