Drevený Krov

Drevený krov je nosná strešná konštrukcia ,ktorá sa používa ako nosný prvok strešnej krytiny pri šikmých strechách. Zhotovuje sa prevažne z drevených hranolov. Prenáša zaťaženie zo strešnej krytiny(škridľa,šindel,plech…) do nosných múrov. Podľa strešného plášťa a poveternostných vplyvov sú dimenzované jednotlivé drevené nosné prvky(hranoly,laty) aby zodpovedali miestnym poveternostným podmienkam a váhe strechy.Krov (napr. na rodinných domoch) je kotvený závitovou tyčou, ktorá vystupuje zo stužujúceho venca na konci nosných múrov. V súčasnosti sa pri výstavbe nových krovov aplikuje na drevené prvky ochranný náter, ktorý chráni drevo pred hmyzom, plesňami a môže plniť aj protipožiarnu funkciu.

Tradičný drevený krov

1 – pomúrnica, 2 – krokva, 3 – väznica, 4 – klieština, 5 – hambálok 6 – stĺpik, 7 – vzpera, 8 – podmúrovka (nosné murivo)

Hlavné prvky:

 • Väzné trámy prenášajú zaťaženie stĺpikov a vzpier. Konce sú uložené v nosných stenách na dištančnej podložke.
 • Stĺpiky podopierajú väznicu krovu.
 • Vzpery vystužujú krov priečne. Sú zapustené do väzných trámov a stĺpikov.
 • Rozpery
 • Väznice sú nesené stĺpikmi a podporujú krokvy.
  • Odkvapová väznica – v blízkosti odkvapu na krátkych stĺpikoch.
  • Stredná väznica – nesená stĺpikmi.
  • Vrcholová väznica – Podopiera krokvy pod hrebeňom.
 • Pomúrnice Osadzujú sa na obvodovú nosnú stenu. Kotvia sa do muriva alebo stužujúceho venca.
 • Krokvy Sú nesené väznicami a pomúrnicami. Pri väznicových sústaváchsmerujú kolmo na odkvap. Pri starších vlašských sústavách sú krokvy vodorovné.
 • Klieštiny vystužujú priečne. Spájajú krokvy tesne pod strednými väznicami a sú spravidla zdvojené.
 • Pásiky odľahčujú väznice. Sú začapované do väznice a stĺpika.