Meradlá

  • priemerky na meranie guľatiny, kročky…
  • metre, merače rozvodu, pásma…
  • vlhkomery na meranie vlhkosti reziva.